top of page

Ostutingimused

1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja MUGS.ee omanik TELEIA MTÜ asukohaga Pargi 25, Johvi, 41534, Eesti (edaspidi EPOOD) vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad EPOE vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. MUGS.ee on õigustatud tulenevalt oma arengust ning parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse internetilehekülje MUGS.ee kaudu ning tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates muudatuse või täienduse avaldamisest internetileheküljel MUGS.ee.

2. Kaupade ostmine ja tellimuse vormistamine e-poes

2.1 E-poest on võimalik osta neid Kaupu, millel on link „Lisa korvi“. Kauba hind ja Kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne Kauba hinna muutumist, rakendub tellimuse hetkel kehtinud hind.

2.2 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud Müügilepingust taganeda ning tellitud Kaup jätta üle andmata või teenus osutamata järgnevatel juhtudel: Kaup on laost otsa saanud; tegemist on e-poe „Tellimisel“ staatusega Kaubaga, mis on laost otsa saanud; Kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu.

2.3 Ostukorv ja tellimuse vormistamine Ostukorvis olevate Kaupade kogust võib muuta. Ostukorvis on võimalik valida juurde ka valitud Kaubaga kokkusobivaid tooteid ning teenuseid. Kauba tellimiseks tuleb valida sobiv tarneviis. Tarneviisi täpsustused küsitakse edaspidi tellimuse vormistamise lehel. E-poe ostutingimustega saab tutvuda ning nendega nõustumisel kinnitatakse seda, tehes märke („linnuke“) tingimuste ette.

Tellimuse kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada nupul „Vormista tellimus“ ning Ostja suunatakse makseviisi lehele, kus tuleb valida sobiv makseviis. Makseviisi saab Ostja muuta ka tellimuse viimases etapis. Sisestada tuleb Ostja andmed, soovi korral saab registreeruda püsikliendiks. Järgmises etapis saab Ostja valida tarneviisi ning vajutada nuppu “Edasi”. Järgnevalt ilmub Tellimuse kinnitamiseks ja ostu sooritamiseks vajalik lõplik makseviisi valik. Ostja saab valida makseviisi ning tasuda oma ostu eest. Tellimuse vormistamisel tuleb Ostjal olla tähelepanelik, sest sellest sõltub tellitud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine.

Müügileping loetakse sõlmituks arvates tellimuse kinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest TELEIA MTÜ arvelduskontole või järelmaksulepingu allkirjastamise hetkest. Tasumata tellimuse kinnitust Müüja poolt ei täideta.

2.4 Kaupade eest tasumine

Kaupade eest on võimalik

tasuda järgmiste makseviisidega:

Ülekandega – arve saadetakse tellimuse kinnitusega koos.

2.5 Müügileping jõustub hetkest, kui Tellija on tasunud ostusumma ning osturaha on laekunud MÜÜJA arvelduskontole.

2.6 Kui Müüja ei saa tellimust täita, võtab ta Ostjaga ühendust ning tagastab tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul arvates tellimuse esitamisest.

3. Kohaletoimetamine

3.1 EPOOD tarnib kaupa järgmistesse riikidesse: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi.

3.2 Kaupu tarnitakse üldjuhul kõikidesse Eestimaa piirkondadesse.

3.3 Kaupu tarnitakse tööpäevadel. Kauba kohaletoimetamise tähtaeg sõltub valitud tarneviisist. Kohaletoimetamise tähtaeg võib ulatuda kuni 14 tööpäevani.

3.4 Kaupu tarnitakse Ostja poolt valitud tarneviisi alusel. Kauba kättetoimetamise tasu sõltub Ostja poolt valitud tarneviisist ning edaspidi lisandub kogusummale tellimuse vormistamisel.

3.5 Kõikidest teenustega seotud küsimustest või probleemidest palume teil võtta ühendust e-posti aadressil info@mugs.ee

4. Tagastamine

4.1 Tagastamise võimalus ei laiene lepingulistele isikutele, kelle tellitud toote eest tasub tööandja.

4.2 Kliendil on õigus taganeda müügilepingust 14 päeva jooksul alates Kauba kättesaamisest.

4.3 Tagastamisõigus kehtib vaid avamata, kasutamata ja kahjustamata toodetele originaalpakendis. Kauba tagastamisel vastutab Klient tagastamisega seotud kauba tagastamisega seotud kulude eest.

4.4 Tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostmise arve ning täita tagastamise avaldus. Võimaluse korral lisada tagastatava kauba originaalpakend. Tagastamisavalduse saab alla laadida siit:

4.5 Raha tagastatakse kliendile 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse kättesaamisest Müüja poolt, kuid mitte enne, kui Kaup on Müüjani jõudnud. Taganemisõiguse kasutamisel kannab Klient tagastamisega seotud Kauba tagastamisega seotud kulud.

4.6 Tellimusest taganemiseks tuleb saata kirjalik avaldus e-posti aadressil info@mugs.ee, lisades ostuarve number ning kliendi arvelduskonto number, millele soovitakse tagastada ostusumma.

5. Isikuandmete töötlemine

5.1 Tellimuse vormistamisel nõustub Ostja MÜÜJA poolt enda isikuandmete (ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangarekvisiidid) töötlemisega.

5.2 Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba kohaletoimetamiseks, edastatakse kulleriteenust pakkuvatele ettevõtetele.

5.3 Isikuandmete töötlemine on vajalik lepingu täitmiseks (kauba kohaletoimetamine) ning ostjaga kontakteerumiseks.

5.4 Isikuandmeid töödeldakse konfidentsiaalselt ning neid ei avaldata kolmandatele isikutele.

5.5 MÜÜJA tagab Ostja isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ning kasutab neid üksnes lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks.

5.6 MÜÜJA jätab endale õiguse saata Ostjale uudiskirju ja pakkumisi, kui Ostja on selleks nõusoleku andnud sisestades oma e-posti aadressi e-kirjade saatmise lahtrisse.

6. Vastutus ja vaidluste lahendamine

6.1 MÜÜJA vastutab Ostjale müüdud Kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmise päevast Ostjale. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist Ostjale.

6.2 Ostja peab ilma viivituseta, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates puuduse avastamisest, teatama Müüjale puudusest e-posti aadressil info@mugs.ee või telefonil +37258509500

6.3 Müüja ei vastuta:

6.3.1 kui kauba väärtus on langenud kliendi süül;

6.3.2 kui kaup on saanud kahjustada Ostja süül;

6.3.3 kui kauba väärtus on langenud seetõttu, et klient on seda kasutanud muul otstarbel, kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks;

6.3.4 kui puudus on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ei näinud ette ega võinud ette näha.

6.4 Kui Müüja ja Ost

ja ei suuda lahendada vaidlust kokkuleppe teel, on Ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Müüja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

6.5 Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

7. Lõppsätted

7.1 Kõiki E-poe kasutamisega seotud vaidlusi püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui Ostja ja Müüja ei suuda kokkulepet saavutada, siis lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandlusega.

7.2 E-poest ostu sooritades nõustub Ostja E-poe tingimustega.

7.3 Müüjal on õigus igal ajal E-poe tingimusi muuta.

7.4 Kõik E-poe tingimuste muudatused jõustuvad ja hakkavad kehtima alates hetkest, kui nad on E-poes avaldatud. Muudatustest teavitatakse E-poe lehel.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1 E-pood jätab endale õiguse saata Kliendile uudiskirju ja pakkumisi, kui Klient on selleks nõusoleku andnud sisestades oma e-posti aadressi e-kirjade saatmise lahtrisse. Isikuandmete kasutamise tingimustega saab tutvuda siin.

8.2 E-pood kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kolmandatele osapooltele.

8.3 Isikuandmeid töödeldakse ainult ostu sooritamise eesmärgil ja neid ei edastata kolmandatele osapooltele.

8.4 E-poe kasutamisel nõustub Klient E-poe isikuandmete töötlemise tingimustega.

bottom of page